MUTFAK HAVALANDIRMASI NEDİR?

Mutfaklarda insanların yaşamı için gerekli ve mutfakta yapılacak işlemler ile ilgili hava kalitesinin sağlanması, dışarıya atılan egzozların çevreyi kirletmemesi, dış hava kalitesinin sağlanması için yapılan havalandırma tesisatlarına mutfak havalandırması denir. Mutfaklarda oluşan kirleticilerin, aşırı ısının, nemin ortama yayıldıktan sonra yok edilmesi maliyeti arttıracağından bu kirleticilerin oluştuğu yerde toplanıp atılması mutfak havalandırmasının temelini oluşturur. Mutfaktaki havalandırma ihtiyacı, yapılan faaliyetlerin operasyon alanı ve yapılan faaliyetin şiddeti (faaliyet hızı faaliyet miktarının ve türünün bileşkesi) ile doğru orantılıdır.
Davlumbazların altında yapılan işlemler birbirlerine çok benzeseler de ortama yaydıkları kirlilik pişirme şekline ve malzemeye göre farklılıklar gösterir. Bunlar hakkında bir bilgi vermesi için aşağıda bazı gıdaların farklı pişirme yöntemleri ile yaydıkları kirlilik gösterilmiştir.
İç Hava Kalitesi Nedir
Normal atmosfer havasındaki gaz ve nem oranları insanlar için uygun kabul edilir. Ortam havasındaki madde oranlarının normal atmosfer koşullarına yakınlığı iç hava kalitesinin göstergesidir. Mutfaklarda yapılan işlemler ve insanların soluk alıp vermelerinden dolayı bu gaz ve nem oranları sağlık için uygunsuz durumlara gelebilir. Aynı zamanda mutfak operasyonları sonucu ortaya çıkan ısı ve nem birçok zararlı mikroorganizmanın çoğalması için ortam sağlar.
Hava içindeki kirleticilerin bir kısmı filtre edilerek temizlenebilir. Filtre edilemeyen kirleticiler ile havada değişen gaz konsantrasyonu normalleştirilmesi mahal havasının taze hava ile kısmen veya tamamen değiştirilmesi ile sağlanabilir. Mahal havasını temizlemek üzere alınan taze havanın temiz bir yerden alınması önemlidir. Taze hava alım noktalarının yakınında çeşitli egzoz havası atım noktaları, pis su havalandırmaları, bacalar vb havayı yoğun kirleticilerden uzak olmamalıdır. Bununla birlikte egzoz edilen havanın atıldığı mahallin kirletilmesinin uygun olmadığı durumlarda egzoz havası filtre edilir ve tekrar kullanılır.
Mutfakta iklimlendirme ve havalandırma sistemlerini gerekme nedenleri:
Mutfaktaki ısı kazancınınbüyük bir kısmı pişirmeden, aydınlatmadan, makinelerden, binadan, havalandırmadan, insanlardan yayılır. Isı kayıplarının nedenleri ise binalar, havalandırma ve gıdalardır. Mutfaktaki nem kazanç kayıpları da ısı kazanç ve kayıplarında etkilidir. Mutfaklar ortama atılan yayılan yalnızca ısı ve nem değildir. Bunların yanında bol miktarda yağ buharları, kirletici gazlar, koku, duman ve bazı mikro organizmalarda ortama yayılır. Bunların dışında yüksek sıcaklık ve nem nedeni ile oluşan bazı kirliliklerde vardır. Bu tür kirleticileri dolaylı kirleticiler olarak adlandırabiliriz. Bunlar kimyasal faaliyetler, bakteriler, maytlar ve mantarlar olarak gruplandırılabilir.
MUTFAKTA YAPILAN İŞLEMLERİ ŞU ŞEKİLLERDE SINIFLANDIRABİLİRİZ
Sıcak işlem operasyonları pişirme işleminin yapıldığı operasyonlardır. Ortama çok büyük miktarda nem, yağ ve su buharı ve diğer kirletici gazlar karışır. Sıcak işlem operasyonlarında yağ ve alev tutucu filtrelerin kullanılması ve içinden sıcak gaz geçen egzoz kanalının yalıtılması gerekebilir.
Bulaşık operasyonları temizlik işlemlerinin yapıldığı operasyonlardır. Bu operasyonlarda yoğun bir buhar çıkışı olur. Bu buharın egzoz kanalında sorunlara yol açmaması için yoğuşmalı davlumbazlar kullanılmalıdır. Bu davlumbazlarda alev ve yağ tutucu filtrelere ihtiyaç yoktur.
Soğuk işlem operasyonları mutfaklarda salata, zeytinyağlı yiyecekler, pastalar, et hazırlama balık hazırlama gibi işlerin yapıldığı bölümlerdir. Buralarda zaman zaman sıcak yiyeceklerde veya bazı küçük pişirme işlemleride yapılır. Bu bölümlerin çalışma ortamının sıcak işlemlere göre daha soğuk olması gerekir. Bu bölümlerin ortam sıcaklıkları sağlık ve operasyon nedenleri ile 14~22°C olması istenir. Bu bölümlerin egzoz havalandırmasında genellikle sıcak işlem davlumbazları kullanılır. Bu tür operasyonların yapıldığı ortamlarda genellikle soğutma işlemide yapılır.
HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
Mutfak havalandırması doğal ve cebri havalandırma olmak üzere ikiye ayrılır. Bazı mutfaklarda termal hareketlerden dolayı doğal havalandırma yeterli olabilir. Mutfaklarda termal akışın havalandırma için yeterli olmadığı durumlarda mutfaklarda zorlanmış havalandırma sistemi kullanılır. Zorlanmış havalandırma sisteminde operasyon bölgelerinde egzoz yapılarak havalandırma yapılır. Yapılan egzoz havası miktarına yakın bir miktarda ortama kontrollü hava basılmalıdır.

UYGULAMA ALANLARIMIZ
baca temizleme, bina bacası temizliği, apartman bacası temizliği, kombi bacası temizliği, barbekü bacası temizliği, fabrika bacası temizliği, doğalgaz bacası temizleme, yatay kanal temizliği, davlumbaz temizleme, motor temizliği, yağlı kanal, baca kazan, baca temizliği, temizleme servisi, temizliği firmaları, mutfak temizliği, şömine temizliği, doğalgaz baca, baca sistemleri temizliği, itfaiye baca temizleme servisi, istanbul baca temizleme, baca temizleme firması, alo baca, alobaca

 
7 günün 24 saati bizi istediğiniz vakit Türkiye'nin heryerinden arayabilirsiniz.